Om politikken

En kan se på politikk og politikere på mange ulike måter. En kan spørre seg selv om det er virkelig noe vi behøver, og om vi ville vært bedre uten. Eller kanskje man kan komme til konklusjonen om at det og de er et nødvendig onde, for måten vi har strukturert vårt samfunn på. Det som det er ingen tvil om er at det er visse ting de kan gjøre bedre, langt bedre faktisk. En av de viktigste tingene som politikerne er ansvarlige for er helse og det er fundamentalt for hvordan vi ser på oss selv, hvordan vi tar vare på barn og de eldre.

I Norge så fungerer helsesektoren generelt bra, men køene er altfor lange, til nesten alt mulig. Det gjør at sider som https://kry.no/ eksisterer og det er langt i fra deres skyld. De oppfyller faktisk et behov som vi i befolkningen har, da de tilbyr oss hjelp og råd om ting vi er bekymret for. Men kan man ikke kategorisere det som at et eller annet sted i systemet så har det gått feil? At det eksisterer slike sider liksom. Som sagt, vi har det langt bedre her enn hva de har i de fleste andre land, men alle kan bli bedre. I Sverige så har man jo så store problemer at man enda ikke har fått en regjering, flere måneder etter at man har hatt valg. Det er liksom ikke noe man forventer at skal skje i et land som Sverige. Mens i USA har de nylig hatt en “shutdown” i regjeringen, fordi politikerne ikke klarer å bli enige. Er det rart at folk har veldig liten tillit til det systemet og menneskene som styrer?

Det er sikkert visse aspekter som man er enige i og andre man er mindre enige i, men at man skal ha til enhver tid en regjering som faktisk er i funksjon, og som tjener befolkningen som har stemt de inn, og betaler de, bør vel være en selvfølge? Det de er der for er for å tjene folket, ikke sine egne interesser eller personlige meninger, selv om det virker lett for de å glemme akkurat det. Da må jo vi minne de på det også, hele tiden, at de er der for oss.

Det innebærer å forbedre helsesektoren, kutte ned på visse avgifter og gi den generelle befolkningen et håp om en bedre fremtid, da det er de som har den i hendene. I eksemplet på USA så er det faktisk også viktig å huske på at Trump ble valgt, som Obama ble før han, rettferdig og av folket. Det må respekteres i den grad det ikke er skadelig, men det er viktig å huske på at også Hitler ble valgt.