Starte eget firma

Det vanligste i Norge er å ha en “vanlig” jobb hvor man er ansatt og arbeider 8-16. Dette er en trygg og god arbeidsmåte som de fleste er noenlunde tilfredse med. Likevel finnes det ulike alternativer til denne måten å jobbe på. Noen arbeider i skiftordninger hvor de jobber mye en periode for deretter å ha en lengre periode helt fri. Andre kombinerer arbeid på dagtid med kvelds- og nattjobbing. Det viktigste er kanskje å finne noe man trives med og sin egen rytme.

Det finne også de som gjerne vil bestemme helt selv når de skal arbeide. Disse menneskene starter gjerne egne firmaer hvor de er sine egne sjefer. Vi kaller dem gjerne selvstendig næringsdrivende eller grundere, og de starter enten store eller små firmaer. Noen lykkes så godt med sitt firma at de har muligheten til å ansette andre for å jobbe for dem.

I denne artikkelen ser vi nærmere på hva som er viktig når man skal starte eget firma, blant annet hvordan man organiserer driften og hvilke politiske føringer man bør ta hensyn til når man starter opp noe helt for seg selv.

Regler og politiske føringer

Noe av det første man bør tenke på når man starter eget firma, er hvilken type selskapsform man ønsker å ha. Det finnes flere alternativer, blant annet enkeltpersonforetak eller aksjeselskap. Hva man bør velge kommer gjerne litt an på i hvor stor skala man skal drifte og hvilken risiko man skal ta i form av for eksempel utgifter og investeringer. Som selvstendig næringsdrivende med enkeltpersonforetak er man ikke ansatt i eget firma, og det er ikke noe skille mellom foretakets økonomi og personlig økonomi. Derfor vil det være personlig risiko ved eventuelle utgifter, lån osv. I et aksjeselskap går man inn med minimum 30 000 kroner i startkapital, og selskapets økonomi er atskilt fra den personlige økonomien. Det betyr at man ikke har den samme risikoen.

Drift av firmaet

For å best mulig kunne drifte firmaet er det viktig å ha et godt system for blant annet økonomi, markedsføring og kundekontakt. Dette kalles gjerne et CRM-system (Customor Relationship Management-system). Dette systemet kan du få tak i flere plasser, blant annet hos lime-technologies.no. Hos lime-technologies.no får du alt du trenger til driften av ditt firma. Lime-technologies.no tilpasser også systemet etter dine behov og på den måten er du sikret et godt system som hjelper deg i det daglige arbeidet med å ta ditt firma til nye høyder. Du kan for eksempel benytte deg av add-ons og tilleggstjenester, samt at du kan finne ressurser og kunnskap om hvordan du best kan bruke systemet hos lime-technologies.no sine nettsider.

Vi har i denne artikkelen sett på regler og politiske føringer for eget firma og hvordan et godt CRM-system kan være til stor hjelp for deg som er grunder eller selvstendig næringsdrivende. Lykke til!