Smartmobilen blir stadig viktigere i politikken

I dag eier så godt som alle en smartmobil. Ifølge tall fra SSB så har 96 prosent av alle mellom 9 og 79 år en mobiltelefon.

Hvordan påvirker dette politikken?

Selv om forholdet mellom mobiltelefoner og politikk har vokst betydelig de senere årene, er det uklart hva slags rolle mobiltelefonene spiller og kommer til å spille i politikken. Det er imidlertid mulig å påpeke flere typer endringer mobiltelefonen har bragt med seg.

Internett revolusjonerer politikken

For det første har fremveksten av smarttelefonen gjort internett enda mer tilgjengelig. Nå kan man gå online hvor som helst og når som helst. Noen snakker i dag om at internett har blitt like viktig som oksygen.

Enkelte statsvitere har sammenlignet fremveksten av internett som like revolusjonerende for politikken som TV-ens inntog på 60-tallet. En berømt studie fra 1963 om den første direktesendte presidentdebatten mellom Richard Nixon og John F. Kennedy i USA, viste at uten TV-en ville John F. Kennedy trolig tapt valget. De som hørte debatten på radioen syntes nemlig den mer logiske Richard Nixon vant, mens de som fulgte debatten via TV, syntes den mer karismatiske John F. Kennedy var best.

Hvordan internett og smartmobilen påvirker politiske valg blir en svært spekulativ øvelse. Det som er klart er at internett og smartmobilen spiller allerede en stor rolle i dagens politikk, og den kommer trolig til å få enda større betydning. Selskaper som Samsung leder an med alt fra avanserte AI-kapabiliteter til mer praktiske og nyttig mobiltilbehør samsung.

Sosiale medier informerer og påvirker

For det andre kommer stadig mer politisk innhold fra sosiale medier til mobilskjermene. På den måten blir mobiltelefonene viktig for å informere velgere. En forutsetning for et demokrati er informerte og aktive borgere.

Særlig debatten rundt falsk informasjon og kildebruk i politikken har fått mye oppmerksom, men vel så viktig er det at velgere som normalt ikke ville engasjert seg, kan gjøre det. Mobilen har gjort det mye lettere å delta. Fra å klikke “likes” og skrive kommentarer til å opprette Facebook-grupper og lage avanserte påvirkningskampanjer. På den måten kan nye grupper delta i den politiske prosessen.

Politikere tar tilbake kontrollen

For det tredje har smartmobilen endret selve det politiske systemet ved at politikere i dag bruker smartmobilen til å kommunisere direkte med velgerne. På den måten er formatet for den tradisjonelle politiske kampanjen endret seg. Tidligere president i USA Donald Trumps bruk av Twitter er et eksempel.

Politikere og partier bruker allerede i dag mye tid på å publisere egne saker og virale kampanjer på sosiale medier som Twitter og Facebook. Målgruppen er ofte velgere på farten med mobilen. På den måten kan politikere ta tilbake mye av kontrollen over egen synlighet, en kontroll som de på mange måter mistet med pressens inntog på 1800-tallet.

Statsvitere har også påpekt at partienes regi av valgkampanjer har blitt styrket på bekostning av tradisjonelle medier. Som en rapport slår fast: Valgkampene er blitt blitt mer personifisert, mer uavhengig av journalister og mer styrt av PR-rådgivere.